Cùng với TMĐT  là một su hướng không thể tránh khỏi trong tương lai, Việt Nam vẫn chưa bắt kịp được với Thế Giới. Vì thế Learn To Future cung cấp các khóa học và giải pháp cho cá nhân lẫn doanh nghiệp hiểu hơn về cách vận hành cũng như quản lý doanh nghiệp của mình theo lĩnh vực TMĐT.